فروشگاه

  قیمت

    

  دسته‌ها

  برچسب های محصول

  رنگ بندی محصول

  نمایش 1–12 از 34 نتیجه

  داغ

  آدانت میجی

  (2)
  50 تومان

  جلوگیری از عفونت
  به بهبود زخم ها کمک می کند
  از زخم های سطحی محافظت می کند

  داغ

  اسکراب تئاتر تکلر

  (0)
  95 تومان

  جلوگیری از عفونت
  به بهبود زخم ها کمک می کند
  از زخم های سطحی محافظت می کند

  پرایسفیل

  (1)
  144 تومان

  جلوگیری از عفونت
  به بهبود زخم ها کمک می کند
  از زخم های سطحی محافظت می کند

  داغ

  پشتیبانی ریه

  (0)
  90 تومان

  جلوگیری از عفونت
  به بهبود زخم ها کمک می کند
  از زخم های سطحی محافظت می کند

  تبکسرول ایمونوکسل

  (1)
  134 تومان

  جلوگیری از عفونت
  به بهبود زخم ها کمک می کند
  از زخم های سطحی محافظت می کند

  تزریق پروتوان

  (1)
  50 تومان

  جلوگیری از عفونت
  به بهبود زخم ها کمک می کند
  از زخم های سطحی محافظت می کند

  جداسازی شیمی درمانی

  (1)
  105 تومان125 تومان

  جلوگیری از عفونت
  به بهبود زخم ها کمک می کند
  از زخم های سطحی محافظت می کند

  جعبه 12 تایی کمک اولیه

  (1)
  180 تومان

  جلوگیری از عفونت
  به بهبود زخم ها کمک می کند
  از زخم های سطحی محافظت می کند

  -34%داغ

  داروهای گوارشی ایکسترینا

  (0)
  115 تومان

  جلوگیری از عفونت
  به بهبود زخم ها کمک می کند
  از زخم های سطحی محافظت می کند

  داروی تریونسترپ

  (1)
  220 تومان

  جلوگیری از عفونت
  به بهبود زخم ها کمک می کند
  از زخم های سطحی محافظت می کند

  داروی یبوست

  (0)
  122 تومان

  جلوگیری از عفونت
  به بهبود زخم ها کمک می کند
  از زخم های سطحی محافظت می کند

  داغ

  دستگاه فشارخون پراپلین

  (1)
  110 تومان

  جلوگیری از عفونت
  به بهبود زخم ها کمک می کند
  از زخم های سطحی محافظت می کند